هیچ محصولی یافت نشد.


نبشی های تاشو pvc نسبت به نبشی های ثابت پلی استایرن صرفه اقتصادی دارند.

یکی از مزایای مهم نبشی تاشو، نصب در تمام زوایای نبش دیوار و حتی کنج داخلی به عنوان اسکوتی یا کرنر می باشند

نبشی pvc را بعد از نصب کاغذ دیواری استفاده می کنند و برای پوشانده درز کاغذ دیواری در نبش دیوار ها کاربرد دارند