تسمه ها برای پوشاندن فاصله ی بین دیوارپوش ها و قسمت های پایین و بالای دیوارپوش استفاده می شود.

تسمه ها در اندازه های 2 سانت ، 3 سانت، 4 سانت و 5 سانت تولید می شوند. طول این تسمه ها 2.80 سانتیمتر و 3 متر می باشد.

از دیگر کاربرد تسمه ها می توان برای قاب بندی دور آینه های دکوراتیو و به عنوان قرنیز برای سقف هم استفاده کرد