هیچ محصولی یافت نشد.


قرنیز ۱۵ سانت بیشتر برای ارتفاعات بین ۵/۳ تا ۴ متر از سقف کاربرد دارد. قرنیز های ۱۵ سانت را بیشتر برای فضاهای بزرگ استفاده می‌کنند که تاثیر زیادی در بزرگتر نشان دادن محیط دارد.