قرنیز ۹ سانت بیشتر برای ارتفاعات بین ۸/۲ تا ۳ متر از سقف کاربرد دارد. قرنیز های ۹ سانت جزو پرفروش‌ترین محصولات در دسته‌بندی قرنیز ها محسوب می شود.